Nieuws

Kanaljerood op bezoek

27 oktober 2014

Kanaljerood op bezoek Voor deze voorstelling hanteert Kanaljerood voor studenten een speciaal tarief van 8 euro bij reservering en vertoon collegekaart bij de kassa.

Kanaljerood is een projectkoor met leden uit Hengelo en Enschede.

Het koor maakt projecten met een maatschappelijk kritische opstelling. Dit jaar met een bijzonder en emotioneel project. Het is 100 jaar geleden dat de Grote Oorlog 1914-1918 begon. Het Projectkoor Kanaljerood stelt dit drama van de geopolitieke machtsstrijd in Europa aan de orde met het project “Echo’s van de waanzin”.
Na de succesvolle première in Hengelo is er zondag 9 november om 14.30 uur een uitvoering in het Amphitheater in de Vrijhof.

Programma
Het programma is samengesteld uit liederen en teksten die verschillende aspecten van (deze) oorlog belichten: de optimistische soldatenliedjes, de gruwelijke werkelijkheid, de politieke hypocrisie, het protest, de desertie, de dienstweigering, de bezinning, de herdenking. Kanaljerood zingt liederen uit Engeland, Canada, Duitsland, Frankrijk, Nederland, België, Amerika, Australië en Italië. Naast zang en teksten worden er beelden geprojecteerd die door Albrecht Menken zijn verzameld. Het is een indringend schouwspel. Het decor gemaakt door beeldende kunstenaar Herna Wielink bestaat uit zuilen met foto’s van “jongeren van nu”. Ze worden gepresenteerd alsof ze “ten strijde gaan”.
Kanaljerood brengt dit project onder leiding van dirigent Iassen Raykov met muzikale begeleiding van Ivo Boytchev (piano) en Rob Koppenberg (accordeon)

Eerste Wereldoorlog ook nu nog actueel
De gedachte van de machthebbers in die tijd was, dat door het voeren van oorlog spanningen en problemen tussen landen konden worden opgelost. De generaals waren optimistisch: binnen enkele maanden zou de oorlog beëindigd kunnen worden met een glorieuze overwinning. De werkelijkheid was anders.
De emotie, het gevoel van machteloos toekijken is nu ook weer actueel. Escalatie of de-escalatie van geweld? Met onze internet communicatie komt alles bij ons binnen en kunnen we onze opinie geven. Maar propaganda via dat internet maakt dat ook nu “de waarheid” als eerste sneuvelt. Het voelt als actueel project ook al is het 100 jaar geleden.

Bewustwording en kennis vergaren
Als projectkoor wil Kanaljerood meewerken aan de bewustwording van de waanzin van deze oorlog en oorlog in het algemeen. De werkgroep heeft een stevige klus gehad aan de voorbereiding. Er is veel kennis opgedaan door te zoeken naar liederen en informatie over deze Grote Oorlog. Een aantal koorleden zijn op bezoek geweest bij de slagvelden. De Grote Oorlog is veelomvattend waarvan het koor een aantal aspecten zal belichten.

Informatie over voorverkoop en reservering op www.kanaljerood.nl

Overig nieuws


Powered by AdminoMonito 2006)